Välgörenhet för barn

Barn tillhör de mest utsatta i samhället, eftersom de är beroende av vuxna för att få mat, husrum, utbildning och allt annat i livet. Därför är det inte konstigt att det finns flera välgörenhetsorganisationer som inriktar sig särskilt på att hjälpa barn.

En av dem är Rädda Barnen, vars arbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Det innebär bland annat att de arbetas mot barnmisshandel och barnaga, mot sexuella övergrepp på barn, mot barnpornografi, mot barnarbete och mot fattigdom bland barn. Rädda barnen är en världsomspännande organisation, som internationellt heter Save the Children International.

En annan organisation som fokuserar på att hjälpa utsatta barn är SOS Barnbyar. De riktar särskilt in sig på att hjälpa barn som är föräldralösa eller övergivna, och således befinner sig i en än mer utsatt situation. De hjälper bland annat genom att bygga så kallade Barnbyar, där barnen får en plats att bo, mat, utbildning och en kärleksfull uppväxt de annars inte skulle haft en chans till.

Det finns många välgörande ändamål man kan lägga sina pengar på, men om man vurmar särskilt för barn och deras rättigheter är det med andra ord väl investerade pengar att göra en donation till Rädda Barnen eller SOS Barnbyar. Om du vill hjälpa till på ett mer direkt sätt än att donera till en av dessa organisationer, till exempel genom att skänka barnkläder, nappflaskor och andra saker för barn till behövande familjer, ska du gå in på Bigbaby.se. Där hittar du allt ett barn kan behöva, och allt du kan tänkas vilja skänka.