Olika typer av välgörenhet

Att hjälpa en medmänniska går att göra på många olika sätt, även för dem som kanske inte har så mycket att ge. Välgörenhet är något som får vår empati att växa och som faktiskt kan innebära förändring för de människor som tar del av den.

Även det lilla räknas

För oss människor är det viktigt att vi känner samhörighet, att vi verkar i ett system som fungerar och att vi känner oss vara en medmänniska i samhället vi lever i. Vi har alla olika bakgrunder och förutsättningar. När det kommer till välgörenhet finns det många olika alternativ, mycket av det vi dagligen gör ingår också i den kategorin, fast vi inte tänker på det. Det kan handla om att bjuda den pensionerade grannen på kaffe, rensa barnens rum med garderober och skänka leksaker samt kläder, vara inskriven i organdonationsbanken och mycket annat.

Att försöka se till andras bästa, speciellt de som har behov av det, gör att många vill engagera sig. Det är en naturlig del av vår empatiska förmåga. Det finns seriösa aktörer att gå via för att hjälpa andra och att ge välgörenhet som present är något som många uppskattar. Valmöjligheten gör att de flesta på ett eller annat sätt kan bidra och känna sig delaktiga.

För de som gärna vill hjälpa till ofta och på olika sätt, finns det möjlighet att vid sidan av kläder och prylar att även skänka mat. Det finns även appar som är kopplade till olika företag där de genom att visa användaren reklam skänker en summa pengar för varje klipp som ses. Ett annat alternativ är att kolla igenom byrålådorna efter pengar som har gått ut, eftersom ogiltiga sedlar till välgörenhet kan samlas upp och i detta ändamål användas som giltiga.

Hur kan vi hjälpa?

För att kunna hjälpa någon kan vi först och främst se över vad vi har för kontaktnät, personliga förutsättningar samt vilka olika möjligheter som erbjuds via olika organisationer. Några tips på vad som kan göras är följande:

  • Välgörenhet kan ibland bli en del av grannsamverkan där en gemensam loppis anordnas av rensade prylar hemma och försäljningen skänks till föreningar. Det kan vara allt ifrån idrott, kultur eller eventuella fonder.
  • Fadderskap är något som många är bekanta med och nu för tiden finns det nischade fadderskap där välgörenheten aktivt kan handla om att hjälpa barn att gå i skolan, hjälpa till vid naturkatastrofer eller medverka till att medvetenheten ökar i vissa samhällen där barnäktenskap eller könsstympning fortfarande är vanliga, och se till att det förbjuds.
  • Det finns gott om forskningsfonder och i en värld där många har anhöriga eller vänner som har drabbats av cancer, Alzheimers eller blodsmitta, kan bidrag till forskning vara värdefull inför framtiden.

Välvilja föder välvilja, att hjälpa någon är inte bara att tillgodogöra behov för stunden, utan det skapar också inspiration till dem som får ta del av hjälpen. När de själva en dag får bättre förutsättningar kanske de hjälper någon annan till att få det bättre, i någon form.